Obchodní podmínky

Jak nakupovat

  
Nákupní řád
A. Úvodní ustanovení
1. Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě historicke-mapy.cz. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je společnost ART PLUS s.r.o. se sídlem Strahovské nádvoří 11 PSČ: 118 00, IČ 63666375, (dále také "provozovatel") a kupujícího (dále tak"zákazník").

B. Objednávka a uzavření kupní smlouvy
1. Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu historicke-mapy.cz jsou závazné. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, včetně nákupního řádu, jakož i reklamačního řádu a že s nimi souhlasí. Všechny ceny uváděné na historicke-mapy.cz jsou včetně DPH.
2. Objednávka zákazníka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva vzniká v okamžiku převzetí objednaného zboží kupujícím.
3. Internetový obchod historicke-mapy.cz obsahuje veškeré informace nutné k uzavření smlouvy ve smyslu obecných náležitostí smlouvy i podstatných náležitostí kupní smlouvy, tak jak je vymezuje občanský zákoník. Obsahuje vždy i název, hlavní charakteristiku a cenu zboží.
4. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí.
5. Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v registračním formuláři.
6. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího, pod podmínkou zaplacení kupní ceny, jeho převzetím.
7. Vyplněním registračního formuláře, či závazné objednávky v rámci internetového obchodu historicke-mapy.cz, kupující dává prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech.
Veškeré informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb

C. Reklamace
1. Případné reklamace budou vyřízeny v souladu s právním řádem platným v ČR.

D. Práva a povinnosti prodávajícího
a) Prodávající má povinnost vyřídit závaznou objednávku, odeslat objednané zboží a dodat na adresu kupujícího v termínu, který kupujícímu sdělí při potvrzení objednávky. Kupující obdrží ke zboží daňový doklad.
b) Veškeré osobní údaje poskytnuté při registraci jsou důvěrné viz. Ochrana osobních dat.
c) Prodávající má povinnost vymazat registrovaného zákazníka z databáze v případě, že o to zákazník písemně požádá.
d) Prodávající má právo odmítnout objednávku, pokud kupující nesplnil svůj závazek odebrat zboží či zaplatit kupní cenu.
e) Prodávající má právo od kupní smlouvy (závazné objednávky) odstoupit, stane-li se plnění nemožným, nedohodne-li se s kupujícím na novém plnění. V případě, že kupující zaplatil objednané zboží předem (bankovním převodem) a odstoupí-li od smlouvy z výše uvedeného důvodu, vrátí prodávající kupujícímu celou částku nejpozději do 15 dnů od doručení písemného odstoupení od smlouvy.

E. Práva a povinnosti kupujícího
a) Kupující je povinen uvést správnou a úplnou poštovní adresu, na kterou má být objednané zboží odesláno.
b) Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit celkovou cenu. S celkovou cenou je zákazník srozuměn při vyplňování objednávky ještě před jejím závazným potvrzením.
c) Kupující má právo na vymazání svých osobních údajů z databáze, požádá-li o to písemnou formou. Prodávající se tímto zavazuje nejpozději do 3 dnů od doručení písemné žádosti veškeré údaje o kupujícím z databáze vymazat.
e) Kupující má právo odstoupit od smlouvy do 14-ti dnů od převzetí zboží. Odstoupení se musí uskutečnit doporučeným dopisem adresovaným kupujícímu na adresu ART PLUS s.r.o., Strahovské nádvoří 11, PSČ: 118 00, v dopise musí být uvedena identifikace kupujícího, zboží, kterého se odstoupení týká , účtu na který má být vrácena kupní cena, musí být vlastnoručně podepsán a doručen prodávajícímu ve výše uvedené čtrnáctidenní lhůtě i se zbožím. Zboží musí být nepoškozené, bez známek užívání nebo opotřebování, v původním celistvém obalu. Za uvedených podmínek po obdržení vráceného zboží, prodávající obratem zákazníkovi vrátí zpět kupní cenu včetně přepravného, převodním příkazem.

F. Závěrečná ustanovení
1. Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den odeslání elektronické objednávky kupujícím.
2. Odesláním elektronické objednávky kupující přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, též platnou cenu objednaného zboží uvedenou v katalogu Internetového obchodu historicke-mapy.cz, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak. Cenu zboží uvedená v katalogu Internetového obchodu historicke-mapy.cz platí vždy jen do okamžiku její změny; pro objednávky odeslané po provedené změně je vždy rozhodná cena nová.

Tyto podmínky vstupují v platnost dne 1. února 2007

 

Jak je zboží dopravováno?
Zboží zasíláme bezpečně zabalené pomocí Zásilkovny a České pošty. V případě většího odběru map je možno domluvit alternativní způsob dopravy např., EMS nebo osobní odběr. Informujte se na  art.plus@seznam.cz
 
Za jak dlouho své zboží dostanu?
Dodací doba je u každého zboží v katalogu uvedena individuálně. Doručení pomocí České Pošty je obvykle během 1 - 7 dnů, Zásilkovny 1 - 7 dnů. U ostatních produktů je vždy uvedeno za jak dlouho zboží obdržíte. V každém případě je Vám při odeslání zásilky rovněž odeslán informační mail, že Vaše zásilka je na cestě. V případě problému s doručením nás kontaktujte na art.plus@seznam.cz
 
 
Jak můžu zboží zaplatit?
Na historicke-mapy.cz je možné platit dobírkou, bankovní převodem / pouze pro velkoodběratele /.

Dobírka
Nerámované mapy je možné platit dobírkou. Platba probíhá při převzetí zboží na České Poště, nebo Zásilkoně u vybraného přebíracího bodu, případně kurýra.

Bankovní převod / slouží pouze pro velkoodběratele, při obědnávce 100 ks map, a výše /
Zboží je možné zaplatit platebním převodem na účet číslo: 4757320207/0100. Variabilní symbol se dozvíte po odeslání objednávky, zároveň Vám bude odeslán na Váš e-mail. V případě platby bankovním převodem je zboží odesláno až po obdržení částky na náš účet.
Je možné platit platební kartou?
NE.
 
                                                                      
 
 
 
 
 
 
                                                                                          
                                                                        

                                                                       

 

ČECHY,MOR,SLEZSKO

VESMÍR

MAPY SVĚT

EVROPA

AFRIKA

AMERIKA

GEOGRAFICKÉ PÓLY

MAPY ASIE

OSTROVY

PLANY MĚST

VEDUTY

Hlavní menu

ZAJÍMAVOSTI